Home Homepage Nasce la Banda giovanile dell’Appennino reggiano, il primo incontro sabato 4 febbraio...

Nasce la Banda giovanile dell’Appennino reggiano, il primo incontro sabato 4 febbraio a Felina

3
0

Foto storica banda Felina

Nonostante abbia quasi 150 anni, la Banda di Felina guarda al futuro, anzi ai giovani, e dal mese di febbraio inizieranno le prove della nuova “Banda giovanile dell’Appennino reggiano”, nuova formazione “figlia” della storica realtà bandistica che punta a dare una occasione di crescita musicale ai ragazzi, ma anche di conoscenza reciproca, di fare amicizia e divertirsi.

Il progetto della nuova “Banda giovanile dell’Appennino reggiano” deriva da un bando indetto dalla Regione Emilia-Romagna, al quale la Banda di Felina ha deciso di partecipare con l’obiettivo di investire sui giovani che coltivano la passione per la musica e studiano o hanno studiato uno strumento musicale nell’ambito delle tante scuole di musica presenti in montagna.

“Lo scopo di questo progetto – spiega il Consiglio direttivo della Banda di Felina – è quello di creare un gruppo che possa mantenersi unito nel tempo e far crescere sempre più la voglia di condividere la passione per la musica e stare insieme. Le prove si terranno nella sede della Banda di Felina in via Fontanesi, vicino alle scuole elementari e medie e dietro all’ex cinema Ariston, nei sabati di febbraio dalle 14,30 alle 16,30. I docenti della scuola di musica “Bione Franchini” seguiranno i ragazzi durante le prove e nei possibili concerti, alternandosi nella direzione del gruppo”.

Aggiunge l’assessore alla cultura di Castelnovo, Emanuele Ferrari: “Salutiamo con grande piacere questo nuovo progetto della nostra banda. Crediamo profondamente nel valore sociale del fare musica e del farlo insieme. Oltre alla qualità artistica c’è un valore educativo che attraverso progetti come questo può fare dialogare le varie realtà del territorio, su questo stiamo ragionando da tempo anche col Merulo e con tutte le scuole della montagna. Spero vivamente che ciascuna di queste realtà possa iniziare a dialogare anche da qui, stimolando la partecipazione di studenti e allievi a questa occasione unica e percorso di crescita davvero stimolante”.

Il progetto rivolto ai ragazzi è totalmente gratuito e comprende le prove di gruppo e le partiture. Il calendario delle prove per il mese di febbraio prevede incontri nelle giornate di sabato (il 4, l’11, il 18 e il 25 febbraio) sempre dalle 14,30 alle 16,30. Per informazioni:[email protected]

I soggetti coinvolti

Foto storica banda Felina

La Banda musicale di Felina è nata ufficialmente nel 1870, ma i documenti parlano di un primo nucleo musicale in paese già nel 1830. La banda musicale è sempre stata espressione del paese e di gran parte della montagna reggiana accompagnando manifestazioni civili e religiose a dimostrazione che la musica a Felina è sempre stata un punto di incontro.

In questi tanti anni di storia si sono avvicendati alla direzione della Banda diversi maestri, nell’ultimo periodo Bione Franchini, che con oltre trent’anni di direzione, ha dato alla Banda un impulso nuovo e ha incentivato, durante gli anni ’80, un pregevole miglioramento musicale; successore di Bione Franchini è stato il Maestro Gilberto Ziliani, che con sicura competenza e notevole passione per 10 anni ha mantenuto la direzione della Banda. Attualmente la Banda è diretta dal Maestro Davide Castellari, felinese di nascita e allievo del Franchini, oltre ad essere un ex bandista.

La scuola di musica intitolata a Bione Franchini invece, con sede ovviamente a Felina, è aperta a tutti coloro che sono interessati alla musica e all’ambito associativo. Oltre al solfeggio e la teoria fondamentale per leggere la musica, propone l’apprendimento degli strumenti musicali di ordine bandistico, ovvero flauto traverso, clarinetto, sax, tromba, trombone e flicorno. Propone inoltre dei corsi serali, per dare la possibilità alle persone con impegni pomeridiani di apprendere e conoscere la musica.

Đọc Truyện Ngôn Tình Online
Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Online
Đọc truyện kiếm hiệp gây cấn online cập nhật liên tục
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Online
Đọc truyện tiên hiệp gây cấn online cập nhật liên tục
Đọc Truyện Tiểu Thuyết Online
Đọc truyện tiểu thuyết gây cấn online cập nhật liên tục
Hướng Dẫn Nấu Ăn các món ăn đặc sản
Khám phá du lịch Việt Nam du lịch giá rẻ
Trang điểm làm đẹp tự nhiên hàn quốc
Trang điểm làm đẹp tự nhiên nhật bản
Review điện thoại sản phẩm công nghệ mới mỗi ngày
Phân tích lưu lượng mạng – BRO NSM – P1 Bro là một dự án mã nguồn mở, cung cấp cho người dùng một giải pháp giám sát hệ thống, phân tích lưu lượng, thay đổi dữ liệu gói tin
Phân tích lưu lượng mạng – BRO NSM – P2 Bro NSM hỗ trợ triển khai trên nhiều nền tảng hệ điều hành, kiến trúc CPU khác nhau; với phiên bản miễn phí
Phân tích lưu lượng mạng – BRO NSM – P2 Bro NSM trong việc phân tích dữ liệu gói tin PCAP được thu thập từ dữ liệu tcpdump
bảo mật mạng Các bài nghiên cứu, xây dựng giải pháp mạng, phương pháp tấn công mạng; hệ thống IDS, network security monitoring; tường lửa,…
giới thiệu Intel Edison Các bài viết giới thiệu Intel Edison trong phát triển IoT và bảo mật.
Intel Edison – Wifi và ứng dụng trong mô hình mạng – P5 Intel Edison được tích hợp sẵn tính năng thu, phát Wifi giúp cho người dùng linh động trong việc phát triển các mô hình IoT cho từng trường hợp cụ thể. Trong bài viết này, tôi sẽ thực hiện hướng dẫn các kỹ thuật điều chỉnh và tùy biến mạng Wifi để ứng dụng vào môi trường mạng TCP/IP.
Giới thiệu Intel Edison Intel Edison là một kiến trúc máy tính có kích thước khá nhỏ tương đương một con tem; nó sẽ thay đổi cách nhìn của bạn về hệ thống tích hợp trong tương lai với sự phát triển ngày càng rộng rãi xu hướng IoT.
Intel Edison – Bluetooth – P2 Intel Edison được tích hợp sẵn Bluetooth Smart/Low Energy (BLE) cho phép bạn có thể kết nối đến Edison từ điện thoại thông minh và phù hợp cho bất kỳ dự án IoT nào mà bạn sẽ thực hiện trong tương lai thông qua Bluetooth.
Intel Edison – Tùy biến Bluetooth – P3 Mã nguồn BlueZ được cài đặt trên nền Yocto Linux cho phép người dùng Intel Edison tùy biến mạnh mẽ các thông số bluetooth một cách dễ dàng thông qua các tập tin cấu hình.
Tấn công máy tính Windows sử dụng Responder Việc tận dụng các tính năng phần cứng từ Edison (Wireless, Wired hardware) và tính tương thích mạnh mẽ của Yocto linux đã giúp choviệc phát triển các dạng tấn công trên môi trường đòi hỏi tính linh động trở nên dễ dàng.
Truyện tiểu thuyết tiểu thuyết cập nhật mới
Thủ thuật chương trình
Hướng dẫn làm trang sức tự làm trang sức đẹp và dễ dàng
Giới thiệu SDR – Ứng dụng MATLAB và RTL-SDR trong nghiên cứu sóng vô tuyến SDR cung cấp những khả năng phát triển linh động hơn nhiều so với phương pháp truyền thống sử dụng Crystal Radio Set rtl-sdr

Giới thiệu SDR – Theo dõi thông tin chuyến bay sử dụng MATLAB và RTL-SDR thu nhận tín hiệu ADS-B Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) là một công nghệ được sử dụng trong việc giám sát vị trí của máy bay khi đang hoạt động trên không. ADS-B cho phép máy bay gởi dữ liệu định kỳ theo khoảng thời gian cố định nhằm thông báo các thông tin như vị trí, độ cao, tốc độ, mã chuyến bay, số hiệu máy bay và các thông tin khác.

Đọc Truyện Ngôn Tình Online
Đọc truyện ngôn tình online cập nhật liên tục
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Online
Đọc truyện kiếm hiệp gây cấn online cập nhật liên tục
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Online
Đọc truyện tiên hiệp gây cấn online cập nhật liên tục
Đọc Truyện Tiểu Thuyết Online
Đọc truyện tiểu thuyết gây cấn online cập nhật liên tục
Hướng Dẫn Nấu Ăn các món ăn đặc sản
Khám phá du lịch Việt Nam du lịch giá rẻ
Trang điểm làm đẹp tự nhiên hàn quốc
Trang điểm làm đẹp tự nhiên nhật bản
Review điện thoại sản phẩm công nghệ mới mỗi ngày
Phân tích lưu lượng mạng - BRO NSM - P1 Bro là một dự án mã nguồn mở, cung cấp cho người dùng một giải pháp giám sát hệ thống, phân tích lưu lượng, thay đổi dữ liệu gói tin
Phân tích lưu lượng mạng - BRO NSM - P2 Bro NSM hỗ trợ triển khai trên nhiều nền tảng hệ điều hành, kiến trúc CPU khác nhau; với phiên bản miễn phí
Phân tích lưu lượng mạng - BRO NSM - P2 Bro NSM trong việc phân tích dữ liệu gói tin PCAP được thu thập từ dữ liệu tcpdump
bảo mật mạng Các bài nghiên cứu, xây dựng giải pháp mạng, phương pháp tấn công mạng; hệ thống IDS, network security monitoring; tường lửa,...
giới thiệu Intel Edison Các bài viết giới thiệu Intel Edison trong phát triển IoT và bảo mật.
Intel Edison - Wifi và ứng dụng trong mô hình mạng - P5 Intel Edison được tích hợp sẵn tính năng thu, phát Wifi giúp cho người dùng linh động trong việc phát triển các mô hình IoT cho từng trường hợp cụ thể. Trong bài viết này, tôi sẽ thực hiện hướng dẫn các kỹ thuật điều chỉnh và tùy biến mạng Wifi để ứng dụng vào môi trường mạng TCP/IP.
Giới thiệu Intel Edison Intel Edison là một kiến trúc máy tính có kích thước khá nhỏ tương đương một con tem; nó sẽ thay đổi cách nhìn của bạn về hệ thống tích hợp trong tương lai với sự phát triển ngày càng rộng rãi xu hướng IoT.
Intel Edison - Bluetooth - P2 Intel Edison được tích hợp sẵn Bluetooth Smart/Low Energy (BLE) cho phép bạn có thể kết nối đến Edison từ điện thoại thông minh và phù hợp cho bất kỳ dự án IoT nào mà bạn sẽ thực hiện trong tương lai thông qua Bluetooth.
Intel Edison - Tùy biến Bluetooth - P3 Mã nguồn BlueZ được cài đặt trên nền Yocto Linux cho phép người dùng Intel Edison tùy biến mạnh mẽ các thông số bluetooth một cách dễ dàng thông qua các tập tin cấu hình.
Tấn công máy tính Windows sử dụng Responder Việc tận dụng các tính năng phần cứng từ Edison (Wireless, Wired hardware) và tính tương thích mạnh mẽ của Yocto linux đã giúp choviệc phát triển các dạng tấn công trên môi trường đòi hỏi tính linh động trở nên dễ dàng.
Truyện tiểu thuyết tiểu thuyết cập nhật mới
Thủ thuật chương trình
Hướng dẫn làm trang sức tự làm trang sức đẹp và dễ dàng
Giới thiệu SDR - Ứng dụng MATLAB và RTL-SDR trong nghiên cứu sóng vô tuyến SDR cung cấp những khả năng phát triển linh động hơn nhiều so với phương pháp truyền thống sử dụng Crystal Radio Set rtl-sdr

Giới thiệu SDR - Theo dõi thông tin chuyến bay sử dụng MATLAB và RTL-SDR thu nhận tín hiệu ADS-B Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) là một công nghệ được sử dụng trong việc giám sát vị trí của máy bay khi đang hoạt động trên không. ADS-B cho phép máy bay gởi dữ liệu định kỳ theo khoảng thời gian cố định nhằm thông báo các thông tin như vị trí, độ cao, tốc độ, mã chuyến bay, số hiệu máy bay và các thông tin khác.

Articolo precedenteSul territorio vezzanese 3.000.000 di euro di investimenti
Articolo successivoCi ha lasciato Silvano Battistoni, 61 anni

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.